Όπως ξέρουμε ο καλύτερος τρόπος να υπολογίσει μια επιχείρηση την κερδοφορία της είναι το ισοζύγιο εσόδων – εξόδων.  Η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων ορίζει ότι τα έξοδα απαιτείται να αναγνωρίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται σε αυτά και έτσι συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα και προσδιορίζεται αν η επιχείρηση είχε κέρδος ή ζημιά. Κάτι ανάλογο μπορεί να υπολογιστεί και για την διαφημιστική καμπάνια της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο μέσω του τύπου ROI (Return On Investment) ή στα ελληνικά Απόδοση Επένδυσης. Πρόκειται για μια μορφή ισοζυγίου εσόδων και εξόδων που προέκυψαν από τις διαδικτυακές σας καμπάνιες διαφήμισης και αποτυπώνεται με τον παρακάτω τύπο:

Κέρδος Επένδυσης  / Κόστος Διαφήμισης

Τι μετράει ο Δείκτης ROI

Αυτό που μετρά ο Δείκτης ROI είναι η αναλογία μεταξύ του καθαρού κέρδους και του κόστους που δαπανήθηκε για την διαφημιστική καμπάνια . Σε γενικές γραμμές είναι η πιο σημαντική μέτρηση για κάθε διαφημιζόμενο. Βασίζεται σε συγκεκριμένους διαφημιστικούς στόχους. Δείχνει την πραγματική επιρροή που έχουν οι διαφημιστικές ενέργειες για κάθε επιχείρηση.

Το Κέρδος Επένδυσης αφορά τα επιπλέον έσοδα από τις ενέργειες στα ψηφιακά κανάλια που έχετε παρουσία. Από την άλλη, το κόστος διαφήμισης αφορά τα ποσά που δαπανήθηκαν για την εκάστοτε καμπάνια. Π.χ μέσω προβολής σε άλλες πλατφόρμες, συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες που σας παρείχαν ανάλογες υπηρεσίες και ούτω καθεξής.

Με λίγα λόγια τα Google Adwords χωρίς την συνεκτίμηση του δείκτη ROI είναι μια επένδυση χωρίς μελέτη της απόδοσης των χρημάτων που δαπανάτε για τη διαφήμιση σας!

Όπως καταλαβαίνετε, δεν αρκεί να μετρήσετε σε αριθμούς τις επισκέψεις και τα κλικ της σελίδας σας. Πρέπει να συνεκτιμήσετε το αν αποδίδει οικονομικά η διαφημιστική σας καμπάνια μελετώντας σε βάθος τον τύπο ROI ! Η μέτρηση αυτή καλό θα είναι να έχει χρονικά μια έκταση που να ξεπερνά το μήνα. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης μπορείτε.

Φαίνεται λοιπόν πως η επένδυση στο digital marketing είναι μια διαδικασία οικονομική και αποδοτική για την επιχείρηση σας. Με λίγα χρήματα και πολλά χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία μπορείτε να δημιουργήσετε μια δυναμική ηλεκτρονική παρουσία που θα σας ξεχωρίσει στο διαδίκτυο!

Θέλεις να Απογειώσεις την Διαδικτυακή σου Παρουσία και τα Κέρδη της Επιχείρησής σου;